2 februari 2021

Voortaan maximaal 13.000 euro verkooprecht meeneembaar

Een koper die binnen de 2 jaar vóór of ná de aankoop van een nieuwe woning zijn oude woning verkoopt, mag een deel van het verkooprecht ('registratierechten'), dat hij betaalde op de oude woning, in mindering brengen van de belasting die hij verschuldigd is op de nieuwe woning. Uiteraard onder voorwaarden.
Indexatie
Het meeneembaar aandeel is beperkt tot het aandeel van de betrokkene in het verkooprecht op de nieuwe woning en tot een bepaald maximumbedrag. Dat maximumbedrag lag in het verleden vast op 12.500 euro. Maar daardoor verminderde de meeneembaarheid doorheen de tijd netto aan waarde. Daarom werd in 2019 beslist dat men het maximumbedrag zou aanpassen, telkens wanneer de index een sprong met 500 euro toelaat.
Vlabel liet via een bericht in het Belgisch Staatsblad van 25 januari weten dat de index heden in die mate overschreden is. Het maximaal bedrag voor de meeneembaarheid stijgt dan ook naar 13.000 euro. Het nieuwe maximum is met onmiddellijke ingang van kracht.

Bron: 25 januari 2021 - Bericht in verband met de automatische indexering inzake registratiebelasting - Jaar 2021, BS 25 januari 2021, p.3651.