15 februari 2021

UPDATE: Corona maatregelen


Opleiding medewerkers

Onze medewerkers nemen bij elk bezoek de nodige richtlijnen rond social distancing en hygiëne in acht.
Hiervoor werd aan elke medewerker een opleiding gegeven over hoe contacten veilig  dienen te verlopen, volledig in lijn met wat de sectorfederaties van ons verwachten. 

Op kantoor

In ons kantoor werden voorbereidende maatregelen getroffen zodat onze medewerkers en klanten de social distance kunnen respecteren.
Er werd bovendien een Corona-verantwoordelijke aangesteld. Deze persoon, Joes van de Wouw, is het aanspreekpunt van onze medewerkers en zal toezien op een nauwgezette toepassing van de maatregelen.

Plaatsbezoeken en afspraken op kantoor

In navolging van het meest recente Ministerieel Besluit zijn plaatsbezoeken voorlopig aan een aantal strengere regels onderworpen: 

Plaatsbezoeken in aanwezigheid van onze vastgoedmakelaars kunnen doorgaan voor zover volgende richtlijnen strikt worden gevolgd:

 • Alle bezoeken gebeuren steeds op afspraak.
 • Bij een bezoek mogen maximaal 3 volwassen personen aanwezig zijn, onze vastgoedmakelaar en bewoners niet inbegrepen.
 • Bezoeken worden zo georganiseerd dat samenscholing vermeden worden.
 • Bezoekers dienen zich op het juiste uur aan te melden. Bezoekers wachten buiten of in de wagen tot onze vastgoedmakelaar het teken geeft dat ze het pand mogen benaderen.
 • De veiligheidsvoorschriften worden voorafgaand aan het bezoek door onze vastgoedmakelaar nogmaals overlopen. 
 • Voor de start van het bezoek wordt de omgeving door onze vastgoedmakelaar gecontroleerd, zodat het bezoek kan plaatsvinden in veilige omstandigheden.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht tijdens het volledige bezoek door alle aanwezigen Indien hier niet aan wordt voldaan, dient het bezoek te worden afgebroken.
 • Onze vastgoedmakelaars voorzien steeds in voldoende ontsmettingsmiddelen voor bezoekers.
 • De regels inzake social distancing (minstens 1,5m afstand) moeten ten volle worden gerespecteerd. Bewoners moeten bij voorkeur in de tuin, op een terras, …, dan wel in één bepaalde ruimte blijven tijdens het bezoek. Onze vastgoedmakelaars zullen ervoor zorgen dat personen elkaar niet kruisen tijdens het bezoek.
 • Onze vastgoedmakelaars zorgen er vooraf voor dat alle binnendeuren open staan. Hij/zij opent eventuele buitendeuren zelf voor de bezoekers en reinigt na elk bezoek de deurklinken en/of andere voorwerpen die aangeraakt werden (kastdeuren, trapleuningen, zoldertrap,…). 
 • Er wordt te allen tijde gezorgd voor een goede verluchting van de woning tijdens het bezoek en tussen de bezoeken door. Deuren en/of ramen worden daartoe geopend. 
 • Er worden zo min mogelijk documenten overhandigd aan de bezoekers. Deze worden bij voorkeur doorgestuurd vooraf of na het bezoek door. Indien er formulieren en/of overeenkomsten ondertekend moeten worden, gebeurt dit bij voorkeur digitaal. Er wordt altijd gekozen voor een digitale oplossing, waar mogelijk. 
Elke medewerker beschikt over een een ‘on the road veiligheidskit’, waarin oa. handschoenen, mondmaskers, ontsmettingsgel, desinfecterende spray en ontsmettingsdoekjes terug te vinden zijn, zodat wij zowel de veiligheid van onze klanten als van onze medewerkers kunnen garanderen bij plaatsbezoeken of afspraken op kantoor.
Voorafgaand aan een plaatsbezoek zal de kandidaat-koper of kandidaat-huurder uitgebreide info ontvangen over de eigendom in kwestie.
Daarnaast krijgen al onze klanten voorafgaand aan een afspraak of bezoek steeds een overzicht van de veiligheidsrichtlijnen die van toepassing zijn, oa. door middel van de informatievideo voor plaatsbezoeken zoals door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars opgemaakt.
We benadrukken hierbij dat elke bezoeker van een eigendom verplicht een mondmasker dient te dragen.

Volgende maatregelen zullen telkens nauwkeurig opgevolgd worden
 • Bij gevoel van ziekte worden de ingeplande afspraken onmiddellijk geannuleerd;
 • Onze vastgoedmakelaars zullen steeds een mondmasker dragen;
 • We respecteren ten allen tijde 1,5 m afstand;
 • Elke bezoeker dient verplicht een mondmasker te dragen. 
Ook van jou vragen we om bovengenoemde maatregelen zoveel als mogelijk op te volgen, zodat iedereen in goede gezondheid blijft verkeren.
Het integrale vastgoedprotocol kan hier geraadpleegd worden.