7 december 2020

Nieuwe Vlaamse verhuurnormen vanaf 2021

Nieuwe Vlaamse verhuurnormen vanaf 2021: wat wijzigt er?
Om een studentenkamer (of een huis of appartement) te kunnen verhuren, moet die voldoen aan een aantal woningkwaliteitsnormen. Die verschillen van gewest tot gewest. Wat wijzigt er in deze normen in Vlaanderen vanaf 2021?

Geen punten meer, maar categorieën
Systeem wijzigt in Vlaanderen. In Vlaanderen staan de normen voor huurwoningen en studentenkamers in de Vlaamse Wooncode. Tot nu toe is het zo dat als bepaalde normen niet gehaald worden, u daar als verhuurder een aantal strafpunten voor krijgt. Elk vastgesteld gebrek krijgt een bepaald aantal strafpunten. Vanaf 15 strafpunten is het pand of de kamer ongeschikt om te verhuren.

Gebreken van categorie 2 of 3 zijn verboden. Het systeem van strafpunten wijzigt en het is de zwaarte van een gebrek op zich dat doorweegt om een woning ‘ongeschikt’ te verklaren. Vanaf 2021 wordt niet meer gewerkt met zgn. strafpunten, maar wel met categorieën van gebreken. Zo zijn een beperkt aantal lichte gebreken nog wel mogelijk, maar wordt het verboden om te verhuren met gebreken van categorie 2 of 3.

Let op!  Hierdoor kunnen bepaalde gebreken vanaf 2021 niet meer door de beugel. Verhuurt u dan toch, dan riskeert u dat de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard wordt en dat het huurcontract nietig verklaard zou worden.

Ook wijziging aan normen zelf?
Geen ommezwaai. Bijna alle gebreken die nu bestaan, bestaan nog steeds in 2021. Een beperkt aantal gebreken is verdwenen, een aantal andere zijn toegevoegd. Vanwege de omschakeling van vier naar drie categorieën en omdat de categorie een direct gevolg heeft voor de beoordeling van de woning, is er soms een herindeling van de bestaande gebreken. Er zijn wel een aantal kleinere wijzigingen.

Bron: mijn Tips & Advies